Leefklimaat


Leefklimaat

In onze benadering naar de kinderen gebruiken wij als uitgangspunt het gedachtegoed van Andries Baart, zoals hij dit heeft uitgewerkt in “de presentietheorie” We geven dit handen en voeten door er te “zijn” voor de kinderen.

We sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De een is bezig met voetballen en de andere komt verdrietig thuis omdat ze deze middag met niemand kan spelen. Door aandacht te hebben voor de persoonlijke belevingen, voelt elk kind zich gezien en gehoord. Dit zijn belangrijke bouwstenen om je als kind te kunnen ontwikkelen.

Daarnaast hebben we oog voor het gezin van herkomst. De eigen ouders blijven voor zover mogelijk een belangrijke rol in het leven van de kinderen spelen.

We zijn als gezinshuis Joppe georiënteerd op het kind, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar geborgenheid. Een belangrijk kenmerk van ons gezinshuis is dan ook liefdevolle geborgenheid.