Opvoedklimaat


Opvoedklimaat

We bouwen aan een relatie met de kinderen die zowel weldadig is alsook richting geeft, zodat het kind die hulp en steun krijgt dat het nodig heeft.

We hanteren daarbij zoveel mogelijk duidelijke structuren en regels. Veel regels die we stellen zijn geënt op onze christelijke waarden en normen: “als je afspraken maakt, kom je die ook na; je zegt wat je doet en doet wat je zegt”. Afhankelijk van de leeftijd overleg je waar je naartoe gaat, en maak je een afspraak hoe laat je weer thuis bent.

We vinden het belangrijk om met de kinderen in gesprek te blijven. Waar gemaakte afspraken niet worden nagekomen geven we het kind de ruimte om uit te leggen wat er is gebeurd, hoe het zover is gekomen en wat we met elkaar ervan kunnen leren. Ons doel daarbij is om onze kinderen handvatten te geven om straks zelfstandig in de samenleving hun weg te vinden.

Met het oog op zelfstandig worden, geven we de kinderen ruimte om zelf ervaringen op te doen. Wanneer er positieve ervaringen opgedaan worden, ontstaat er groei in zelfvertrouwen. En minder geslaagde ervaringen zijn prachtige leermomenten.

We geven de kinderen in het huishouden taken die bij hun leeftijd en mogelijkheden passen. Dat zijn corveediensten rond de maaltijden; de eigen slaapkamer opruimen en stofzuigen; kleine taken in de tuin. Ook leren we hen omgaan met geld, doordat wij hen zakgeld geven. Dit passend bij de ontwikkeling van het kind.